Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-07-2021 gepubliceerd door Beekdaelen. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2021-252225".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Uitvoeringsregels pré-mantelzorgwoningen Beekdaelen 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Beekdaelen
Gebiedsmarkering (Gemeente) Beekdaelen
Grondslag artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.12&g=2021-07-01
Grondslag artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.12&lid=1&g=2021-07-01
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2021-07-23
Identifier gmb-2021-252225
Jaargang 2021
Maker Beekdaelen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/3.8/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-07-29
Publicatienummer 252225
Regeling CVDR661029_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-07-30
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent pré-mantelzorgwoningen (Uitvoeringsregels pré-mantelzorgwoningen Beekdaelen 2021)
Uitgever Beekdaelen

Op de kaart