Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-07-2021 gepubliceerd door Tytsjerksteradiel. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2021-251343".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Bijlage Bijlage 1|exb-2021-45728
Bijlage Bijlage 2|exb-2021-45729
Bijlage Bijlage 3|exb-2021-45730
Bijlage Bijlage 4|exb-2021-45731
Citeertitel Subsidieregeling peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie gemeente Tytsjerksteradiel 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Tytsjerksteradiel
Gebiedsmarkering (Gemeente) Tytsjerksteradiel
Grondslag artikel 165 van de Wet op het primair onderwijs]|[1.0:c:BWBR0003420&artikel=165&g=2021-07-01
Grondslag artikel 166 van de Wet op het primair onderwijs]|[1.0:c:BWBR0003420&artikel=166&g=2021-07-01
Grondslag artikel 167 van de Wet op het primair onderwijs]|[1.0:c:BWBR0003420&artikel=167&g=2021-07-01
Grondslag https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR387432
Identifier gmb-2021-251343
Jaargang 2021
Maker Tytsjerksteradiel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.9/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-07-28
Publicatienummer 251343
Referentienummer Z2020-10383
Regeling CVDR661004_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-07-29
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie voor de peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (Subsidieregeling peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie gemeente Tytsjerksteradiel 2021)
Uitgever Tytsjerksteradiel

Op de kaart