Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-07-2021 gepubliceerd door Smallingerland. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2021-248338".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Smallingerland 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Smallingerland
Gebiedsmarkering (Gemeente) Smallingerland
Grondslag artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs]|[1.0:c:BWBR0003420&artikel=4&g=2021-07-01
Grondslag artikel 4 van de Wet op de expertisecentra]|[1.0:c:BWBR0003549&artikel=4&g=2021-07-01
Grondslag artikel 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs]|[1.0:c:BWBR0002399&artikel=4&g=2021-07-01
Identifier gmb-2021-248338
Jaargang 2021
Maker Smallingerland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.9/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-07-27
Publicatienummer 248338
Regeling CVDR660940_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-08-01
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent de bekostiging van leerlingenvervoer (Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Smallingerland 2021)
Uitgever Smallingerland

Op de kaart