Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-07-2021 gepubliceerd door Haarlem. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2021-232912".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening leges 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Haarlem
Gebiedsmarkering (Gemeente) Haarlem
Grondslag artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=156&lid=1&g=2020-01-01
Grondslag artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=156&lid=2&g=2020-01-01
Grondslag artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=229&lid=1&g=2020-01-01
Grondslag artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet]|[1.0:c:BWBR0005212&artikel=2&lid=2&g=2017-10-01
Grondslag artikel 7 van de Paspoortwet]|[1.0:c:BWBR0005212&artikel=7&g=2017-10-01
Grondslag artikel 229 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=229&g=2021-07-01
Identifier gmb-2021-232912
Jaargang 2021
Maker Haarlem
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.9/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-07-16
Publicatienummer 232912
Regeling CVDR650074_3
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-07-17
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlem houdende regels omtrent de heffing en de invordering van leges (Verordening leges 2021)
Uitgever Haarlem

Op de kaart