Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-07-2021 gepubliceerd door Emmen. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2021-220742".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Bijlage Kaart beleidsnotitie Verruiming bouwmogelijkheden|exb-2021-41368
Citeertitel Beleidsnotitie Verruiming bouwmogelijkheden ruime woonpercelen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Emmen
Gebiedsmarkering (Gemeente) Emmen
Grondslag Onbekend
Identifier gmb-2021-220742
Jaargang 2021
Maker Emmen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/3.7/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-07-07
Publicatienummer 220742
Regeling CVDR660016_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-07-08
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Emmen houdende regels omtrent de uitbreiding van vrijstaande woningen en/of bijgebouwen bij vrijstaande woningen boven de oppervlaktenormen die zijn bepaald in de geldende bestemmingsplannen
Uitgever Emmen

Op de kaart