Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-01-2021 gepubliceerd door Albrandswaard. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2021-21334".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzing belastingdeurwaarder
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Albrandswaard
Geo informatie (gemeente) Albrandswaard
Grondslag Onbekend
Jaargang 2021
Maker Albrandswaard
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-01-25
Referentienummer 122273
Regeling CVDR653332_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2021-01-26
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard houdende regels omtrent de aanwijzing van een belastingdeurwaarder
Uitgever Albrandswaard
Verwijzing gmb-2021-21334
Volgnummer 21334