Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-01-2021 gepubliceerd door Leiderdorp. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2021-21305".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit bedelarij
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Leiderdorp
Geo informatie (gemeente) Leiderdorp
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leiderdorp/647349/CVDR647349_1.html
Jaargang 2021
Maker Leiderdorp
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-01-25
Referentienummer Z/20/096233/187768
Regeling CVDR653323_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2021-01-26
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp houdende regels omtrent bedelarij
Uitgever Leiderdorp
Verwijzing gmb-2021-21305
Volgnummer 21305