Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-01-2021 gepubliceerd door Leiderdorp. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2021-21290".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Leiderdorp
Geo informatie (gemeente) Leiderdorp
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leiderdorp/647349/CVDR647349_1.html
Jaargang 2021
Maker Leiderdorp
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-01-25
Referentienummer Z/20/096246/187753
Regeling CVDR653313_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2021-01-26
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp houdende regels omtrent een beperking van het aanbieden van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen
Uitgever Leiderdorp
Verwijzing gmb-2021-21290
Volgnummer 21290