Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-07-2021 gepubliceerd door Nijmegen. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2021-211106".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Bijlage Schetsmatige voorbeelden van de insluitingsregels|exb-2021-39999
Citeertitel Beleidsregels Kamerverhuur 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Nijmegen
Geo informatie (gemeente) Nijmegen
Grondslag artikel 3.1.2 van het Besluit ruimtelijke ordening]|[1.0:c:BWBR0023798&artikel=3.1.2&g=2017-07-01
Grondslag artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.12&g=2018-07-28
Grondslag artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.1&g=2018-07-28
Grondslag Besluit omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0027464&g=2020-01-01
Grondslag titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=4.3&g=2021-04-01
Grondslag Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&g=2021-04-01
Jaargang 2021
Maker Nijmegen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.21/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-07-02
Referentienummer Collegebesluit d.d. 29 juni 2021, nr. 3.1
Regeling CVDR659678_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2021-07-05
Taal nl
Titel Beleidsregels Kamerverhuur 2021
Uitgever Nijmegen
Verwijzing gmb-2021-211106
Volgnummer 211106