Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-07-2021 gepubliceerd door Castricum. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2021-209412".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Categorieënlijst verklaring van geen bedenkingen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Castricum
Geo informatie (gemeente) Castricum
Grondslag afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&afdeling=10.1.2&g=2021-04-01
Grondslag artikel 6.12, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening]|[1.0:c:BWBR0020449&artikel=6.12&lid=3&g=2018-07-01
Grondslag artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.1&lid=1&g=2018-07-28
Grondslag artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.12&lid=1&g=2018-07-28
Grondslag artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.27&g=2018-07-28
Grondslag artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0027464&artikel=6.5&g=2020-01-01
Jaargang 2021
Maker Castricum
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.26/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-07-01
Regeling CVDR659439_2
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-07-02
Taal nl
Titel Categorieënlijst verklaring van geen bedenkingen
Uitgever Castricum
Verwijzing gmb-2021-209412
Volgnummer 209412