Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-06-2021 gepubliceerd door Boxtel. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2021-205856".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2021-12-31
Eindverantwoordelijke Boxtel
Geo informatie (gemeente) Boxtel
Grondslag Onbekend
Jaargang 2021
Maker Boxtel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.21/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-06-30
Regeling CVDR659502_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2021-07-01
Taal nl
Titel Aanpassing aanwijzing collectieve festiviteiten Boxtel 2021
Uitgever Boxtel
Verwijzing gmb-2021-205856
Volgnummer 205856