Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-06-2021 gepubliceerd door Ommen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2021-201545".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Bijlage Toelichting APV gemeente Ommen 2021|exb-2021-37921
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Ommen 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Ommen
Geo informatie (gemeente) Ommen
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2021-01-01
Jaargang 2021
Maker Ommen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.26/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-06-25
Regeling CVDR656173_2
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-04-01
Taal nl
Titel Algemene Plaatselijke Verordening Ommen 2021
Uitgever Ommen
Verwijzing gmb-2021-201545
Volgnummer 201545