Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-07-2021 gepubliceerd door Ouder-Amstel. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2021-201034".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Huisvestingsverordening Ouder-Amstel 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2025-06-30
Eindverantwoordelijke Ouder-Amstel
Geo informatie (gemeente) Ouder-Amstel
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2021-01-01
Grondslag artikel 4 van de Huisvestingswet 2014]|[1.0:c:BWBR0035303&artikel=4&g=2021-01-01
Jaargang 2021
Maker Ouder-Amstel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.26/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-07-01
Regeling CVDR659279_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-07-01
Taal nl
Titel Huisvestingsverordening Ouder-Amstel 2021
Uitgever Ouder-Amstel
Verwijzing gmb-2021-201034
Volgnummer 201034