Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-01-2021 gepubliceerd door Geldrop-Mierlo. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2021-1945".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Legesverordening 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Geldrop-Mierlo
Geo informatie (gemeente) Geldrop-Mierlo
Grondslag artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=229&lid=1&g=2020-01-01
Jaargang 2021
Maker Geldrop-Mierlo
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-01-04
Referentienummer 2020-021655
Regeling CVDR652688_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-01-01
Taal nl
Titel Legesverordening 2021
Uitgever Geldrop-Mierlo
Verwijzing gmb-2021-1945
Volgnummer 1945