Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-06-2021 gepubliceerd door Echt-Susteren. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2021-194199".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Pissummerweg te Susteren juni 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Echt-Susteren
Geo informatie (gemeente) Echt-Susteren
Grondslag artikel 151c van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=151c&g=2021-01-01
Grondslag https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR602641
Jaargang 2021
Maker Echt-Susteren
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.22/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-06-21
Regeling CVDR659072_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2021-06-24
Taal nl
Titel Besluit van de burgemeester van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent cameratoezicht (Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Pissummerweg te Susteren juni 2021)
Uitgever Echt-Susteren
Verwijzing gmb-2021-194199
Volgnummer 194199