Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-06-2021 gepubliceerd door Almere. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2021-191664".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels Bestuurlijke Boete Wet basisregistratie personen gemeente Almere 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Almere
Geo informatie (gemeente) Almere
Grondslag artikel 4.17 van de Wet basisregistratie personen]|[1.0:c:BWBR0033715&artikel=4.17&g=2019-02-03
Grondslag titel 5.4 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=5.4&g=2021-04-01
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2021-04-01
Grondslag artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A84&g=2021-04-01
Jaargang 2021
Maker Almere
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.21/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-06-30
Referentienummer geen
Regeling CVDR658987_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2021-07-01
Taal nl
Titel Beleidsregels Bestuurlijke Boete Wet basisregistratie personen gemeente Almere 2021
Uitgever Almere
Verwijzing gmb-2021-191664
Volgnummer 191664