Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-06-2021 gepubliceerd door Elburg. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2021-172479".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Wmo gemeente Elburg 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Elburg
Geo informatie (gemeente) Elburg
Grondslag artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&lid=1&g=2021-04-01
Grondslag artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=1%3A3&lid=4&g=2021-04-01
Grondslag Wet maatschappelijke ondersteuning 2015]|[1.0:c:BWBR0035362&g=2020-07-01
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Elburg/604365/CVDR604365_3.html
Jaargang 2021
Maker Elburg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.20/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-06-03
Regeling CVDR658412_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2021-06-04
Taal nl
Titel Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Wmo gemeente Elburg 2021
Uitgever Elburg
Verwijzing gmb-2021-172479
Volgnummer 172479