Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-05-2021 gepubliceerd door Barneveld. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2021-167718".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Doelgroepenverordening gemeente Barneveld 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Barneveld
Geo informatie (gemeente) Barneveld
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2021-01-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2021-01-01
Grondslag artikel 1.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening]|[1.0:c:BWBR0023798&artikel=1.1.1&g=2017-07-01
Grondslag artikel 3.1.2 van het Besluit ruimtelijke ordening]|[1.0:c:BWBR0023798&artikel=3.1.2&g=2017-07-01
Grondslag artikel 7a van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet]|[1.0:c:BWBR0027929&artikel=7a&g=2021-04-23
Grondslag artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet]|[1.0:c:BWBR0027929&artikel=7c&g=2021-04-23
Grondslag artikel 7d van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet]|[1.0:c:BWBR0027929&artikel=7d&g=2021-04-23
Grondslag artikel 3.10 van de Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet]|[1.0:c:BWBR0042379&artikel=3.10&g=2021-05-08
Jaargang 2021
Maker Barneveld
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.25/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-05-31
Referentienummer 1366
Regeling CVDR658177_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-06-01
Taal nl
Titel Besluit van de raad tot vaststelling van de Verordening doelgroepen sociale woningbouw en middenhuur gemeente Barneveld 2021 (Doelgroepenverordening gemeente Barneveld 2021)
Uitgever Barneveld
Verwijzing gmb-2021-167718
Volgnummer 167718