Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-05-2021 gepubliceerd door Raalte. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2021-161828".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening Starterslening gemeente Raalte
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Raalte
Geo informatie (gemeente) Raalte
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2021-01-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2021-01-01
Jaargang 2021
Maker Raalte
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.25/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-05-26
Referentienummer 24433-2021
Regeling CVDR657991_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-05-26
Taal nl
Titel Verordening Starterslening gemeente Raalte
Uitgever Raalte
Verwijzing gmb-2021-161828
Volgnummer 161828