Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-05-2021 gepubliceerd door Achtkarspelen. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2021-153900".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels Individuele Studietoeslag Gemeente Achtkarspelen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Achtkarspelen
Geo informatie (gemeente) Achtkarspelen
Grondslag artikel 36b van de Participatiewet]|[1.0:c:BWBR0015703&artikel=36b&g=2021-01-01
Jaargang 2021
Maker Achtkarspelen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.20/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-05-19
Regeling CVDR657757_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2021-05-20
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent de beoordeling van de individuele situatie bij de studietoeslag (Beleidsregels Individuele Studietoeslag Gemeente Achtkarspelen)
Uitgever Achtkarspelen
Verwijzing gmb-2021-153900
Volgnummer 153900