Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-01-2021 gepubliceerd door Altena. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2021-14044".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Ligplaatsconcentraties de Biesbosch Altena 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Altena
Geo informatie (gemeente) Altena
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Altena/CVDR650665.html
Jaargang 2021
Maker Altena
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-01-18
Regeling CVDR653053_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2021-01-19
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent ligplaatsconcentraties (Aanwijzingsbesluit Ligplaatsconcentraties de Biesbosch Altena 2021)
Uitgever Altena
Verwijzing gmb-2021-14044
Volgnummer 14044