Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-05-2021 gepubliceerd door Zandvoort. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2021-136320".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit vergunninggebieden tijdelijke zomerregeling 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zandvoort
Geo informatie (gemeente) Zandvoort
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zandvoort/378471/CVDR378471_3.html
Jaargang 2021
Maker Zandvoort
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.21/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-05-04
Regeling CVDR657229_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2021-06-01
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent het aanwijzen van gebieden waarbinnen de weggedeelten en terreinen uitsluitend bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders behoudens de weggedeelten en terreinen die zijn voorzien van een blauwe streep
Uitgever Zandvoort
Verwijzing gmb-2021-136320
Volgnummer 136320