Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-05-2021 gepubliceerd door Wierden. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2021-135646".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Bijlage Toelichting APV gemeente Wierden 2021|exb-2021-25880
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening gemeente Wierden 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Wierden
Geo informatie (gemeente) Wierden
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2018-09-19
Jaargang 2021
Maker Wierden
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.25/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-05-03
Regeling CVDR657203_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-05-01
Taal nl
Titel Algemene plaatselijke verordening gemeente Wierden 2021
Uitgever Wierden
Verwijzing gmb-2021-135646
Volgnummer 135646