Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-04-2021 gepubliceerd door Utrecht. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2021-135164".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Citeertitel Nadere regel subsidie extra kosten culturele evenementen gemeente Utrecht
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2021-12-31
Eindverantwoordelijke Utrecht
Geo informatie (gemeente) Utrecht
Grondslag artikel 156, derde lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=156&lid=3&g=2021-01-01
Jaargang 2021
Maker Utrecht
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.20/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-04-30
Regeling CVDR657174_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Samenvatting Subsidieregeling culturele evenementen voor tegemoetkoming extra kosten vanwege Covid 19.
Startdatum 2021-04-30
Taal nl
Titel Nadere regel subsidie extra kosten culturele evenementen gemeente Utrecht
Uitgever Utrecht
Verwijzing gmb-2021-135164
Volgnummer 135164