Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-04-2021 gepubliceerd door Duiven. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2021-131941".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Citeertitel Wegsleepverordening gemeente Duiven 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Duiven
Geo informatie (gemeente) Duiven
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2021-01-01
Grondslag artikel 173, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994]|[1.0:c:BWBR0006622&artikel=173&lid=2&g=2021-01-01
Grondslag Besluit wegslepen van voertuigen]|[1.0:c:BWBR0012649&g=2013-01-01
Jaargang 2021
Maker Duiven
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.25/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-04-29
Referentienummer Z/20/073173‎/‎201497434
Regeling CVDR657070_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-05-01
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Duiven houdende regels omtrent op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen (Wegsleepverordening gemeente Duiven 2021)
Uitgever Duiven
Verwijzing gmb-2021-131941
Volgnummer 131941