Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-04-2021 gepubliceerd door Nissewaard. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2021-128241".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening Winkeltijden Nissewaard 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Nissewaard
Geo informatie (gemeente) Nissewaard
Grondslag artikel 3 van de Winkeltijdenwet]|[1.0:c:BWBR0007952&artikel=3&g=2013-07-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2021-01-01
Jaargang 2021
Maker Nissewaard
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.24/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-04-23
Referentienummer R. 21.R.00026
Regeling CVDR656966_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-04-24
Taal nl
Titel Verordening Winkeltijden Nissewaard 2021
Uitgever Nissewaard
Verwijzing gmb-2021-128241
Volgnummer 128241