Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-04-2021 gepubliceerd door Brielle. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2021-121900".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Bijlage Bijlage Verordening |exb-2021-23321
Bijlage Stroomschema acties en data|exb-2021-23322
Citeertitel Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Brielle 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Brielle
Geo informatie (gemeente) Brielle
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2021-01-01
Grondslag artikel 102 van de Wet op het primair onderwijs]|[1.0:c:BWBR0003420&artikel=102&g=2021-02-01
Grondslag artikel 100 van de Wet op de expertisecentra]|[1.0:c:BWBR0003549&artikel=100&g=2021-01-01
Grondslag artikel 76m van de Wet op het voortgezet onderwijs]|[1.0:c:BWBR0002399&artikel=76m&g=2021-01-01
Jaargang 2021
Maker Brielle
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.24/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-04-20
Regeling CVDR656809_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-04-01
Taal nl
Titel Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Brielle 2021
Uitgever Brielle
Verwijzing gmb-2021-121900
Volgnummer 121900