Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-04-2021 gepubliceerd door Zoetermeer. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2021-121205".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening Auditcommissie 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zoetermeer
Geo informatie (gemeente) Zoetermeer
Grondslag artikel 82 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=82&g=2021-01-01
Grondslag artikel 84 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=84&g=2021-01-01
Jaargang 2021
Maker Zoetermeer
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.24/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-04-22
Regeling CVDR656779_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-04-23
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de auditcommissie (Verordening Auditcommissie 2021)
Uitgever Zoetermeer
Verwijzing gmb-2021-121205
Volgnummer 121205