Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-04-2021 gepubliceerd door Son en Breugel. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2021-120437".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Subsidieregeling coronasteun maatschappelijke organisaties 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Son en Breugel
Geo informatie (gemeente) Son en Breugel
Grondslag titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=4.2&g=2021-04-01
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Son%20en%20Breugel/631502/CVDR631502_1.html
Jaargang 2021
Maker Son en Breugel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.24/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-04-19
Referentienummer 174599
Regeling CVDR656758_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-04-06
Taal nl
Titel Subsidieregeling coronasteun maatschappelijke organisaties 2021
Uitgever Son en Breugel
Verwijzing gmb-2021-120437
Volgnummer 120437