Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-04-2021 gepubliceerd door Elburg. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2021-119180".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Bijlage Persoonsgebonden budget Beschermd Wonen|exb-2021-22951
Bijlage Toelichting Pgb Beschermd Wonen|exb-2021-22952
Citeertitel Beleidsregels Persoonsgebonden budget Beschermd wonen gemeente Elburg
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Elburg
Geo informatie (gemeente) Elburg
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2021-04-01
Jaargang 2021
Maker Elburg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.19/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-04-19
Regeling CVDR656744_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2021-04-20
Taal nl
Titel Beleidsregels Persoonsgebonden budget Beschermd Wonen
Uitgever Elburg
Verwijzing gmb-2021-119180
Volgnummer 119180