Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-01-2021 gepubliceerd door Brummen. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2021-11900".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel lozingen buitengebied
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Brummen
Geo informatie (gemeente) Brummen
Grondslag https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2021-01-01
Grondslag https://wetten.overheid.nl/BWBR0025458/2021-01-01
Grondslag https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2018-06-13
Jaargang 2021
Maker Brummen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.15/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-01-14
Referentienummer Z035524/D345469
Regeling CVDR652959_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2021-01-15
Taal nl
Titel BELEIDSREGEL LOZINGEN BUITENGEBIED GEMEENTE BRUMMEN
Uitgever Brummen
Verwijzing gmb-2021-11900
Volgnummer 11900