Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-04-2021 gepubliceerd door Leidschendam-Voorburg. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2021-116746".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel Toewijzing woonwagenstandplaatsen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Leidschendam-Voorburg
Geo informatie (gemeente) Leidschendam-Voorburg
Grondslag artikel 4 van de Huisvestingswet 2014]|[1.0:c:BWBR0035303&artikel=4&g=2021-01-01
Jaargang 2021
Maker Leidschendam-Voorburg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.19/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-04-15
Referentienummer 2022
Regeling CVDR656670_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2021-04-16
Taal nl
Titel Beleidsregel over de toewijzing van woonwagenstandplaatsen op grond van artikel 5:2, lid 4 van de Huisvestingsverordening Leidschendam-Voorburg 2019
Uitgever Leidschendam-Voorburg
Verwijzing gmb-2021-116746
Volgnummer 116746