Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-04-2021 gepubliceerd door Goes. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2021-104396".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Vijfde wijziging van de Beleidsregels afwijking bestemmingsplan
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Goes
Geo informatie (gemeente) Goes
Grondslag artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.12&lid=1&g=2018-07-28
Jaargang 2021
Maker Goes
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.19/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-04-07
Regeling CVDR656270_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2021-04-08
Taal nl
Titel Vijfde wijziging van de Beleidsregels afwijking bestemmingsplan
Uitgever Goes
Verwijzing gmb-2021-104396
Volgnummer 104396