Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-04-2021 gepubliceerd door Zundert. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2021-102296".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Citeertitel beleidsnotitie Social Return bij inkoop D6-gemeenten 2020, samenwerken aan sociaal ondernemen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zundert
Geo informatie (gemeente) Zundert
Grondslag Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&g=2021-01-01
Grondslag Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&g=2021-03-01
Grondslag Participatiewet]|[1.0:c:BWBR0015703&g=2021-01-01
Jaargang 2021
Maker Zundert
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.19/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-04-01
Referentienummer zd20000427
Regeling CVDR656177_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2021-04-02
Taal nl
Titel Beleidsnotitie Social Return bij inkoop D6-gemeenten 2020
Uitgever Zundert
Verwijzing gmb-2021-102296
Volgnummer 102296