Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-04-2021 gepubliceerd door Nijmegen. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2021-101496".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels mantelzorgurgentieverklaringen Nijmegen 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Nijmegen
Geo informatie (gemeente) Nijmegen
Grondslag artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=10%3A3&g=2021-03-01
Jaargang 2021
Maker Nijmegen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.19/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-04-01
Referentienummer Collegebesluit d.d. 30 maart 2021, nr. 4.2
Regeling CVDR656135_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2021-04-02
Taal nl
Titel Beleidsregels Mantelzorgurgentieverklaringen Nijmegen 2021
Uitgever Nijmegen
Verwijzing gmb-2021-101496
Volgnummer 101496