Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-04-2020 gepubliceerd door Dordrecht. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-93910".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 3 april 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Dordrecht
Geo informatie (gemeente) Dordrecht
Grondslag artikel 176 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=176&g=2020-01-01
Grondslag artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s]|[1.0:c:BWBR0027466&artikel=39&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Dordrecht
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-04-09
Regeling CVDR639328_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-04-03
Taal nl
Titel Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 3 april 2020)
Uitgever Dordrecht
Verwijzing gmb-2020-93910
Volgnummer 93910