Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam houdende regels over: Naamgeving openbare ruimten (Vaststellen Maria Sibylla Merianbrug en andere in Oost)

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

gelet op :

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 7 van de Verordening basisinformatie 2018,

 

Brengen ter algemene kennis dat zij

 

 • Gezien het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 30 augustus 2019

 • Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van het stadsdeel Oost van 11 november 2019

De volgende openbare ruimten hebben vastgesteld:

 

 • Maria Sibylla Merianbrug (BAG-type kunstwerk)

 

 • Nico Rijndersbrug (BAG-type kunstwerk)

 

 • Johan Rädeckerbrug (BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 31 maart 2020

De voorzitter

Femke Halsema

De gemeentesecretaris

Peter Teesink

Bijlage 1: Situatietekening

 

 

 

Toelichting

 

Maria Sibylla Merianbrug , brugnummer 2297: Maria Sibylla Merian (1647 -1717) vanwege haar wetenschappelijke en kunstzinnige bijdrage op het gebied van de entomologie. Ze werkte ook veel in de in 1638 opgerichte Hortus Botanicus aan de Plantage Middenlaan.

 

Nico Rijndersbrug, brug 1968: Reinier Johannes Maria (”Nico”) Rijnders (geboren 30 juli 1947 te Breda/ overleden 16 maart 1976 te Brugge. Middenvelder van Ajax 1969-1971. 61 wedstrijden voor Ajax (3 goals). 1 x landskampioen / 2 x winnaar KNVB Beker / 1 x winnaar Europa Cup voor landskampioenen.

In 1969 bereikte Ajax als eerste Nederlandse club de finale in het prestigieuze Europa Cup voor Landskampioenen. Tegenwoordig leeft dat toernooi onder de naam ‘Champions League’ verder. Ajax verloor die finale maar twee jaar later, 1971, veroverde Ajax alsnog de belangrijkste voetbalprijs. In de daaropvolgende twee jaar prolongeerde Ajax de titel en bevestigde zich daarmee als vaandeldrager van het Nederlandse voetbal. Niet alleen het winnen van de titels maar daarbij ook de manier waarop dat gebeurde (met modern, aanvallend voetbal) maakte Ajax tot een internationale sensatie. De bijzondere bundeling van voetbaltalent werd door trainer-coach Rinus Michels gekneed tot een legendarisch team dat nationaal en internationaal zowel onaantastbaar als toonaangevend was.

 

Johan Rädeckerbrug , brugnummer 1916: Johan Rädecker (1885-1956, geboren en overleden in Amsterdam) tekende, schilderde, maakte grafisch werk, houten beelden en bewerkte hout. Rädecker maakte zijn eerste beelden uit baksteen, zoals de Arbeider, voor De Dageraad in Amsterdam. Het meest bekend werd John Rädecker als ontwerper van beelden op het Nationaal Monument op de Dam.

 

Een vaststelling van naamgeving voor openbare ruimten is een feitelijke handeling en geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en dus niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Naar boven