Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-04-2020 gepubliceerd door Harlingen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-90895".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 2 april 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Harlingen
Geo informatie (coördinaten) 157081 576522
Geo informatie (gemeente) Harlingen
Grondslag artikel 176 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=176&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Harlingen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 8861AP 86
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-04-07
Regeling CVDR639197_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-04-02
Straatnaam Noorderhaven
Taal nl
Titel Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Fryslân houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 2 april 2020)
Uitgever Harlingen
Verwijzing gmb-2020-90895
Volgnummer 90895
Woonplaats Harlingen