Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-04-2020 gepubliceerd door Den Helder. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2020-90871".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2 april 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Den Helder
Geo informatie (gemeente) Den Helder
Grondslag https://www.vrnhn.nl/sites/vrnhn/files/downloads/Noodverordening%20COVID-19%20Veiligheidsregio%20Noord-Holland%20Noord%202%20april%202020_0.pdf
Jaargang 2020
Maker Den Helder
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.6/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-04-03
Regeling CVDR639193_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-04-02
Taal nl
Titel Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2 april 2020
Uitgever Den Helder
Verwijzing gmb-2020-90871
Volgnummer 90871