Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-04-2020 gepubliceerd door Woudenberg. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-87162".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Nadere regels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang Woudenberg 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Woudenberg
Geo informatie (gemeente) Woudenberg
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Woudenberg/634094/CVDR634094_1.html
Grondslag artikel 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A3&g=2020-03-19
Jaargang 2020
Maker Woudenberg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-04-02
Regeling CVDR638989_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-04-03
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg houdende regels omtrent de toegankelijkheid van maatschappelijke opvang (Nadere regels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang Woudenberg 2020)
Uitgever Woudenberg
Verwijzing gmb-2020-87162
Volgnummer 87162