Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-01-2020 gepubliceerd door Eindhoven. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2020-8322".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Reglement van Orde van de Urgentiecommissie Stedelijk Gebied Eindhoven 2020-2023
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Eindhoven
Geo informatie (gemeente) Eindhoven
Grondslag artikel 4 van de Huisvestingswet 2014]|[1.0:c:BWBR0035303&artikel=4&g=2019-07-01
Grondslag artikel 12 van de Huisvestingswet 2014]|[1.0:c:BWBR0035303&artikel=12&g=2019-07-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Eindhoven
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.0/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-01-13
Regeling CVDR636028_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-01-01
Taal nl
Titel Reglement van Orde Urgentiecommissie Stedelijk Gebied Eindhoven 2020-2023
Uitgever Eindhoven
Verwijzing gmb-2020-8322
Volgnummer 8322