Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-01-2020 gepubliceerd door Bergen op Zoom. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2020-7632".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Bergen op Zoom
Geo informatie (gemeente) Bergen op Zoom
Grondslag Wet basisregistratie personen]|[1.0:c:BWBR0033715&g=2019-02-03
Jaargang 2020
Maker Bergen op Zoom
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.0/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-01-15
Regeling CVDR635992_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-01-15
Taal nl
Titel Gemeente Bergen op Zoom - Beleidsregel bestuurlijke boete basisregistratie personen vastgesteld
Uitgever Bergen op Zoom
Verwijzing gmb-2020-7632
Volgnummer 7632