Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-03-2020 gepubliceerd door Elburg. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-67615".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Bijlage Toelichting huisvestingsverordening|exb-2020-12995
Citeertitel Huisvestingsverordening gemeente Elburg 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2024-03-01
Eindverantwoordelijke Elburg
Geo informatie (gemeente) Elburg
Grondslag artikel 4 van de Huisvestingswet 2014]|[1.0:c:BWBR0035303&artikel=4&g=2019-07-01
Jaargang 2020
Maker Elburg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.4/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-03-13
Regeling CVDR638163_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-03-01
Taal nl
Titel Huisvestingsverordening gemeente Elburg 2020
Uitgever Elburg
Verwijzing gmb-2020-67615
Volgnummer 67615