Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-03-2020 gepubliceerd door Alkmaar. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-57926".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening leerlingenvervoer gemeente Alkmaar 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Alkmaar
Geo informatie (gemeente) Alkmaar
Grondslag artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs]|[1.0:c:BWBR0003420&artikel=4&g=2020-01-01
Grondslag artikel 4 van de Wet op de expertisecentra]|[1.0:c:BWBR0003549&artikel=4&g=2020-01-01
Grondslag artikel 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs]|[1.0:c:BWBR0002399&artikel=4&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Alkmaar
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.3/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-03-04
Regeling CVDR637842_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-06-01
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent leerlingenvervoer (Verordening leerlingenvervoer gemeente Alkmaar 2020)
Uitgever Alkmaar
Verwijzing gmb-2020-57926
Volgnummer 57926