Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-03-2020 gepubliceerd door Súdwest-Fryslân. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2020-57839".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Súdwest-Fryslân 2016
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Súdwest-Fryslân
Geo informatie (gemeente) Súdwest-Fryslân
Grondslag artikel 41c, tweede lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=41c&lid=2&g=2020-01-01
Grondslag artikel 69, tweede lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=69&lid=2&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Súdwest-Fryslân
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.3/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-03-04
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Súdwest-Fryslân 2016
Uitgever Súdwest-Fryslân
Verwijzing gmb-2020-57839
Volgnummer 57839