Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-03-2020 gepubliceerd door Langedijk. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-54361".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Langedijk
Geo informatie (gemeente) Langedijk
Grondslag artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&lid=1&g=2020-01-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Langedijk
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.3/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-03-02
Regeling CVDR637763_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-03-03
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent openbare orde en veiligheid (Algemene plaatselijke verordening 2019)
Uitgever Langedijk
Verwijzing gmb-2020-54361
Volgnummer 54361