Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-02-2020 gepubliceerd door Ermelo. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2020-39981".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Economie | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel - Leidraad invordering 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Ermelo
Geo informatie (gemeente) Ermelo
Grondslag artikel 160 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=160&g=2020-01-01
Grondslag artikel 231 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=231&g=2020-01-01
Grondslag artikel 232 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=232&g=2020-01-01
Grondslag artikel 249 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=249&g=2020-01-01
Grondslag artikel 257 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=257&g=2020-01-01
Grondslag Invorderingswet 1990]|[1.0:c:BWBR0004770&g=2020-01-01
Grondslag Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990]|[1.0:c:BWBR0004766&g=2020-01-01
Grondslag Kostenwet invordering rijksbelastingen]|[1.0:c:BWBR0002645&g=2020-01-01
Grondslag Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&g=2020-01-01
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Ermelo/630538/CVDR630538_1.html
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Meerinzicht/625446/CVDR625446_1.html
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Meerinzicht/625313/CVDR625313_1.html
Jaargang 2020
Maker Ermelo
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.2/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-02-14
Referentienummer 19e0001068/e1900025376
Regeling CVDR637272_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-02-15
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo houdende regels omtrent invordering en beleid gemeentelijke belastingen (Beleidsregel - Leidraad invordering 2020)
Uitgever Ermelo
Verwijzing gmb-2020-39981
Volgnummer 39981