Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-2020 gepubliceerd door Geldrop-Mierlo. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-354322".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening hondenbelasting 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Geldrop-Mierlo
Geo informatie (gemeente) Geldrop-Mierlo
Grondslag artikel 226 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=226&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Geldrop-Mierlo
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-31
Referentienummer 2020-021655
Regeling CVDR652597_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-01-01
Taal nl
Titel Verordening hondenbelasting 2021
Uitgever Geldrop-Mierlo
Verwijzing gmb-2020-354322
Volgnummer 354322