Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-12-2020 gepubliceerd door Eemnes. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-353489".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Eemnes 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Eemnes
Geo informatie (gemeente) Eemnes
Grondslag artikel 121 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=121&g=2020-01-01
Grondslag artikel 122 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=122&g=2020-01-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Eemnes
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-30
Regeling CVDR652463_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-12-31
Taal nl
Titel Algemene plaatselijke verordening Eemnes 2020
Uitgever Eemnes
Verwijzing gmb-2020-353489
Volgnummer 353489