Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-2020 gepubliceerd door Sittard-Geleen. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2020-352291".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels woonsituatie gemeente Sittard-Geleen 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Sittard-Geleen
Geo informatie (gemeente) Sittard-Geleen
Grondslag https://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2020-12-17
Jaargang 2020
Maker Sittard-Geleen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.15/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-31
Referentienummer 2674782
Regeling CVDR652331_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2021-01-01
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent het aanpassen van de woonlasten (Beleidsregels woonsituatie gemeente Sittard-Geleen 2021)
Uitgever Sittard-Geleen
Verwijzing gmb-2020-352291
Volgnummer 352291